Voorwaarden

Ondanks alle zorg die besteed is aan de samenstelling van deze website kan TWENTEWEBDESIGNERS geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade die het gevolg is van enige onvolkomenheid of fout in de inhoud van deze website.Tenzij expliciet anders is aangegeven komen TWENTEWEBDESIGNERS alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten) toe op alle informatie en afbeeldingen die op deze website wordt geopenbaard en is het niet toegestaan informatie of afbeeldingen van deze website te verveelvoudigen, op te slaan of anderszins openbaar te maken in enige vorm of op enige wijze zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van TWENTEWEBDESIGNERS, anders dan voor eigen gebruik.Op deze gebruiksvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die ontstaan in verband met de gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van geschillen over de geldigheid en de toepasselijkheid daarvan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.

Laat je door ons helpen!

Ontvang een gratis website audit en laten we bespreken welke optie het beste werkt voor jou bedrijf.

Scroll naar top